Forum Młodych
Samorządowców

Synergia działań rządu i samorządu jest warunkiem rozwoju naszego kraju 
– nie tylko w zakresie rozwoju gospodarczego, umacniania bezpieczeństwa,
ale również dostosowania się do zmian pokoleniowych.

20 czerwca 2023
Radomsko

Wszyscy chcemy państwa, które skutecznie chroni obywateli, a jednocześnie pozwala na ich nieskrępowany rozwój w ramach samorządności i przedsiębiorczości. Aby to wszystko osiągnąć, musimy prowadzić stały dialog.

Zapraszam samorządowców wszystkich szczebli i społeczników do rozmowy.

Spotkamy się podczas Forum Młodych Samorządowców!

Marcin Ociepa
Prezes OdNowy RP

Relacja z wydarzenia

Loading

Program wydarzenia

20 czerwca 2023
Radomsko
10.00-11.00
Rejestracja i śniadanie
11.00-11.30
Sesja otwierająca
Panel I
11.30-12.15
Zmiana pokoleniowa w polskich samorządach jako wyzwanie współczesności
12.15-12.30
Przerwa kawowa
Panel II
12.30-13.15
Relacje rząd-samorząd
13.15-13.30
Przerwa kawowa
13.30-14.30
Sesja Q&A
Runda I.
13.30-13.50
Inwestycje i miejsca pracy
Runda II.
13.50-14.10
Turystyka regionalna
Runda III.
14.10-14.30
Nowoczesne szkolnictwo zawodowe
14.30
Lunch

Jak dojechać?

Restauracja Metalurgia
ul. Metalurgii 7,
97-500 Radomsko

Kontakt organizacyjny

Kontakt organizacyjny

Seweryn Partyński

tel. 511 355 649
e-mail: kontakt@forumsamorzadowcow.pl